Viešieji pirkimai

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO VYKDYMO 2017 m. spalio mėn. 2

MAŽOS VERTĖS NESKELBIAMO PIRKIMO VYKDOMO APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-71

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO VYKDYMO 2017 m. liepos mėn. 3 d. V-40

MAŽOS VERTĖS NESKELBIAMO PIRKIMO VYKDOMO APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-40

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO VYKDYMO 2017 m. liepos  mėn.3 d. V-38

MAŽOS VERTĖS NESKELBIAMO PIRKIMO VYKDOMO APKLAUSOS BŪDU 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-39 

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO “SPINDULĖLIS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NUOLATINĖS KOMISIJOS

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTA