PARAMA

Prašome Jūsų paremti Vilniaus lopšelį – darželį „Naminukas“
Skirkite 2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio

Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie mūsų lopšelio – darželio aplinkos tobulinimo. Norime, jog mūsų darželis būtų modernus, patrauklus vaikams ir jų tėveliams, pritaikytas bendruomenės reikmėms tenkinti.
Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus kalendoriniams metams, per praeitus metus sumokėto pajamų mokesčio 1- 2 % gali skirti paramai ar labdarai. Vilniaus lopšelis – darželis „Naminukas“ yra paramos gavėjas, turintis teisę gauti tokią paramą. Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d.
Jei norite mus paremti:
Deklaravimas VMI
Prieš skirdami paramą mūsų lopšeliui – darželiui, nepamirškite užpildyti pajamų deklaracijos, kitaip Jūsų parama nebus įskaityta.
Rekvizitai:
Vilniaus lopšelis – darželis „Naminukas“
Klinikų g. 5, Vilnius
Įstaigos kodas – 190016012
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT 617044060004041475 SEB bankas

AČIŪ, kad palaikote mūsų idėjas ir remiate, skirdami 2 % GPM.