NUORODOS

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija
Švietimą reglamentuojantys teisės aktai ir kita svarbi informacija
www.smm.lt

Vilniaus miesto savivaldybė
Miesto aktualijos, informacija apie ikimokyklines ugdymo įstaigas
www.ikimokyklinis.lt

Vilniaus miesto švietimo aktualijos
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo padalinio skelbiamos švietimo aktualijos
www.vilnius.lt

Vilniaus psichologinė – pedagoginė tarnyba
www.vilniausppt.lt

Vaiko raidos centras
www.raida.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Mokymai ir seminarai tėvams bei pedagogams
www.lvjc.lt

,,Tėvų linija“ – nemokama pagalba vaikų auginimo klausimais.

"Tėvų linija"