Įstaigos administracija

Direktorė
Regina Grybauskienė
II – oji vadybinė kvalifikacinė kategorija
Kabineto tel. 8-5 234 61 18
Interesantų priėmimas (Klinikų g. 5)
Antradienį 08.00-10.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raminta Petrulionienė
Švietimo vadybos magistras.
Kabineto tel. 8-5 234 11 70

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Natalija Naimovič
Kabineto tel. 8-5 234 11 70

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – dietistė
Eugenija Radišauskaitė
Kabineto tel. 8-5 234 11 70