Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2015 metai

2016 metai

Direktorė

Dir. pav. ugdymui

Auklėtoja

Priešmokyklinio ugd. pedagogas

Meninio ugdymo pedagogas

Logopedė

Dir. pav. ūkio reikalams

Sekretorė

Virėja

Skalbėja

Auklėtojos padėjėja

Sandėlininkė

Dietistė

Sveikatos priežiūros specialistas

Kiemsargis

Sargai

Pastatų ir statinių priež. darbininkas

Valytojas

Pagalbinis darbininkas

Skalbinių prižiūrėtoja

1

0,5

5.5

1

0,5

0,5

0.5

0.25

1,5

0,5

4,25

0,5

0,25

0,19

1

2,75

1

0,5

0,25

0,25

956 eu.

311 eu.

580 eu.

609 eu.

252 eu.

298 eu.

184 eu.

81 eu.

325 eu.

162 eu.

325 eu.

162 eu.

81 eu.

61 eu.

325 eu.

325 eu.

325 eu.

162 eu.

81 eu.

81 eu

956 eu.

320 eu.

600 eu.

670 eu.

269 eu.

298 eu.

184 eu.

81 eu.

325 eu.

162 eu.

325 eu.

162 eu.

81 eu.

61 eu.

325 eu.

325 eu.

325 eu.

162 eu.

81 eu.

81 eu.