PRANEŠIMAS DĖL ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO

Pranešame, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. 1-1270 nuspręsta iki 2017 m. gruodžio 31 d. Vilniaus lopšelį-darželį „Spindulėlis“, esantį Klinikų g. 5 (įmonės kodas 190018216), reorganizuoti, prijungiant prie Vilniaus vaikų darželio „Naminukas“, esančio Smėlio g. 13, ( įmonės kodas 190016012).

Nuo 2018 m. sausio 1 d. savo veiklą baigs biudžetinė įstaiga Vilniaus lopšelis-darželis „Spindulėlis“, veiks biudžetinė įstaiga Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“, ugdymo veiklą organizuos patalpose, esančiose  Smėlio g. 13 ir   Klinikų g. 5.

Korespondenciją, sąskaitas, elektroninius laiškus ir visą kitą informaciją siųsti buveinės adresu Smėlio g. 13, Vilniuje,

elektroninis paštas: rastine@ naminukas.vilnius.lm.lt,

skambinti telefono numeriu (8-5) 234 6118.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Naminukas“

Įmonės kodas 190016012

Smėlio g 13, LT-10324 Vilnius

Tel. (8 5) 234 6118

El.p. rastine@naminukas.vilnius.lm.lt

Klinikų g. 5 tel. (8 5) 234 2398