Kategorija: Mūsų išvykos

Išvyka į priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valdybą

Priešmokyklinės „ Bitučių“ grupės vaikai su pedagoge ir tėvelių atstovais gegužės 22d. vyko į Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valdybą 6 –ąją komandą. Išvykos tikslas – supažindinti vaikus su ugniagesio – gelbėtojo profesija.

Ugniagesiai – gelbėtojai vaikams pristatė savo komandą: parodė, kur ilsisi, mokosi. Paskui vaikus palydėjo prie ugniagesių – gelbėtojų mašinų, laivų, supažindino su įvairia įranga. Vaikai galėjo įlipti į mašinas, laivus, pakilnoti gelbėjimo įrankius, pasimatuoti aprangą Vaikams išvyka labai patiko, jie dar ilgai dalinosi savo įspūdžiais.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Išvyką į Antakalnio biblioteką

Priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai su pedagoge Danute gegužės 7 d. keliavo į netoliese esančią Antakalnio biblioteką. Šios išvykos metu vaikai paminėjo spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Bibliotekininkė vaikus supažindino su bibliotekos lankymo taisyklėmis, knygų rūšiavimu. Mažieji skaitytojai vartė pačią mažiausią ir pačią didžiausią knygą, aptarinėjo įvairių knygų iliustracijas, skaitė tekstus. Bibliotekoje vaikai suorganizavo savo sukurtų knygų apie Lietuvą parodėlę, skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti.

Po išvykos vaikai dar ilgai dalinosi su draugais savo įspūdžiais, aptarinėjo kokias matė knygas, kokias jau turi, o kokių dar norėtų įsigyti.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Išvyka į Nacionalinę M.K. Čiurlionio meno mokyklą

Priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai su tėveliais ir pedagoge Danute balandžio mėn. 5 d. autobusiuku vyko į Nacionalinę M. K. Čiurlionio meno mokyklą.

Išvykos tikslas: susipažinti vaikus su muzikos instrumentais, išgirsti jų skambesį.

Pasiekę tikslą vaikai keliavo į nuostabią kelionę po muzikos pasaulį. Klausėsi strypinių muzikos instrumentų garsų (smuiko, violončelės, kontraboso, arfos), pučiamųjų instrumentų garsų (fleitos, fagoto, saksofono, trimito, trombono). Vaikai labai atidžiai ir susikaupę klausėsi muzikos garsų, jiems ypač patiko, kad grojo šios mokyklos mokiniai.

Autobusiuko vairuotojas dar pavežiojo vaikus po pavasarinį Vilniaus senamiestį. Vaikai pro langus matė Katedrą, Prezidentūrą, universitetą, Onos bažnyčią, Neries ir Vilnelės upes, Gedimino paminklą ir pilį, paminklą karaliui Mindaugui. Po kelionės vaikai dar ilgai dalinosi kelionės įspūdžiais, gera nuotaika.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Vilniaus metodinio ratelio ,,Neris” ikimokyklinio ugdymo įstaigų festivalis ,,Laiškas žemei 2018”, skirto Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

Kovo 20 d. yra švenčiama Pasaulinė Žemės diena . Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Šią dieną raginama prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi, kiekvieną dieną. Jau ikimokykliniame amžiuje ekologiniam, aplinkosauginiam ugdymui reikia skirti daug dėmesio, nes nuo mažų dienų išugdytos vaikų nuostatos lemia santykiams su gamta įpročius, kurie labia svarbūs ekologinės kultūros ugdymui (si). Vaikai mokosi žaisdami. Skatindami vaikus ieškoti, atrasti, kurti ir mylėti Žemę, susibūrėme bendrai veiklai ir dalinomės gerąją darbo patirtimi.

Festivalio tikslas – menine saviraiška pasveikinti Žemę su Pasauline Žemės diena.

Festivalio uždaviniai:

  • Plėtoti ugdytinių meninę kompetenciją ugdant kūrybiškumą, aktyvią, emocingą ir kultūrinei patirčiai atvirą vaiko asmenybę.

  • Sudaryti sąlygas saviraiškos, kūrybiškumo ugdymui (si) smalsumui, žingeidumui, ieškant, kuriant, atrandant.

  • Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias ugdant gamtojautą, globojant Žemę.

  • Skatinti Vilniaus metodinio ratelio ,,Neris” ikimokyklinio švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, skleidžiant metodines naujoves, dalinantis gerąja darbo patirtimi.

Tad kovo 20 dieną Emilija Trukanaitė, Rugilė Stašelytė, Karolina Kabišaitytė, Saulė Morozaitė, Tėja Taujenytė, Liepa Švanaitė kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Danute Jankovkaja, meninio ugdymo pedagoge Renata Ciuniene ir direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulioniene važiavo į festivalį ,,Laiškas žemei 2018”, kuris vyko Vilniaus lopšelyje – darželyje ,,Rūta” ir atliko Neringos Lapinskienės dainą ,,Marga dainelė”.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

Išvyka į ,,Raganiukės“ teatrą

Gruodžio 21 dieną ,,Drugelių“ ir ,,Saulučių“ grupės vaikai autobusu važiavo į ,,Raganiukės“ teatrą, kuriame žiūrėjo spektaklį ,,Rikiki, sniego liūtas ir Raganiukės Kalėdų burtai“. Tai muzikinė pasaka, atkeliavusi iš Kalėdų Senelio šalies su dar nematytais pasakų personažais: Sniego liūtu, nykštuku Paštininku, tikrų Kalėdų Seneliu ir, žinoma, su raganiuke Niuke, pasipuošusia kalėdiniu kostiumu. Spektakliukas buvo linksmas ir nuotaikingas. Vaikai ne tik pamatė spektaklį, bet ir susitiko su Kalėdų seneliu, kuris įteikė dovanėles.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

Išvyka pas ugniagesius – gelbėtojus

 

Priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai su pedagoge Danute ir tėveliais gegužės 23 d. vyko į Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valdybą 6 –ąją komandą. Išvykos metu vaikai plačiau susipažino su ugniagesio – gelbėtojo profesija. Ugdytiniai prisiminė eismo ženklus, elgesį gatvėje, mokėsi sutelkti dėmesį, klausantis pasakojimo.

Iš darželio vaikai Antakalnio gatve keliavo į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Ten juos pasitiko ugniagesiai – gelbėtojai, kurie vaikams pristatė savo komandą, aprodė patalpas. Paskui vaikus palydėjo prie ugniagesių – gelbėtojų mašinų, laivų, supažindino su įvairia įranga. Vaikai galėjo įlipti į mašinas, laivus, pakilnoti gelbėjimo įrankius. Vaikams išvyka labai patiko, jie dar ilgai dalinosi savo įspūdžiais.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Išvyka į UNO parką

Priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai su tėveliais ir pedagoge Danute gegužės 19 d. keliavo į UNO PARKĄ. Išvykos metu vaikai prisiminė elgesio taisykles, mokėsi atidžiai klausytis instruktoriaus, lavino savo fizines galias įveikdami įvairias kliūtis.

Vaikai su tėveliais ėjo pėsčiomis palei Neries upę iki UNO PARKO. Vaikų ir tėvelių nuotaika buvo puiki, eidami vaikai dainavo dainas, gerėjosi gamtos grožiu, puikiu oru. UNO PARKE vaikai su tėveliais išklausė instruktoriaus nurodymų ir tik tuomet pradėjo laipioti per įvairias kliūtis. Vaikams išvyka labai patiko. Jie buvo pilni įspūdžių, geros nuotaikos .

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Išvyka į Vilniaus saugaus eismo mokyklą

Vasario 20 d. priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Danute ir pedagogės padėjėja Ona, autobusiuku vyko į saugaus eismo mokyklą, kuri yra Lazdynuose Sausio 13-osios mokykloje.
Išvykos tikslas – įtvirtinti vaikų žinias apie saugų eismą gatvėje, sveiką gyvenseną. Mokykloje vaikai prisiminė kelio ženklus (šviesoforą, perėją), mokėsi teisingai pereiti gatvę. Įtvirtino sveikos gyvensenos įgūdžius: laiku eiti miegoti, daryti ryto mankštą, prižiūrėti dantukus, sveikai maitintis. Prieš išvyką darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Eugenija Radišauskaitė pravedė vaikams paskaitėlę „Kaip saugiai elgtis kelyje“ ir įteikė spalvinimo knygeles „Keliauk saugiai su Pelyte Balamūte“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Tautinis šokių festivalis „Tai pašoksim gražiai“

 

Vasario 14 d. priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai dalyvavo Vilniaus Antakalnio ir Žirmūnų lopšelių-darželių tautinio šokio festivalyje „Tai pašoksim gražiai“, kuris skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vaikai šoko lietuvių liaudies šokį „Oira“.

Festivalio tikslas – pabūti kartu tautinio šokio sūkury.

Festivalio uždaviniai:

  • Skatinti vaikų domėjimąsi šokiu.

  • Ugdyti sceninę, šokio ir bendravimo kultūrą.

  • Siekti ,kad vaikai patirtų kūrybos, atlikimo džiaugsmą.

  • Skatinti darželių pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.

  • Dalintis darbo patirtimi.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Išvyka į Vilniaus ,,Lėlės“ teatrą

Sausio 17 dieną ,,Bitučių“ ir ,,Drugelių“ grupės vaikai vyko į Vilniaus „Lėlės“ teatrą, žiūrėti spektaklio ,,Liūnės nuotykiai“. Tai pasaka apie mažą mergaitę Liūnę, patekusią į paslaptingą salą, kurioje mergaitė patyrė daug nuotykių.
Prieš išvyka vaikai prisiminė elgesio taisykles autobuse ir gatvėje. Aptarė, kaip reikia elgtis teatre.
Važiuodami autobusu vaikai matė Gedimino pilį, M.K. Čiurlionio meno mokyklą, Petro ir Povilo bažnyčią, Neries upę.
Vaikams išvyka labai patiko, buvo dėmesingi ir drausmingi. Teatras ir spektaklis vaikams padarė didelį įspūdį, patiko važiuoti autobusu ir stebėti Vilniaus gatves. Savo įspūdžius vaikai pavaizdavo piešiniuose.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja ir
ikimokyklinio ugdymo pedagogė Aušra Tamošiūnienė