Darbuotojų sąrašas

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Regina Grybauskienė

direktorius

II-a vadybinė

2.

Raminta Petrulionienė

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

švietimo vadybos magistro laipsnis

3.

Raminta Petrulionienė

auklėtoja

mokytojas metodininkas

4.

Vilma Bitinienė

auklėtoja

mokytojas

5.

Danutė Jankovskaja

priešm. ugd. pedagogė

vyresnysis mokytojas

6.

Julija Morozienė

auklėtoja

vyresnysis mokytojas

7.

Ana Balcevič

auklėtoja

mokytojas

8.

Angelė Stočkienė

auklėtoja

vyresnysis mokytojas

10.

Aušra Tamošiūnienė

auklėtoja

vyresnysis mokytojas

11.

Renata Ciūnienė

meninio ugdymo pedagogė

vyresnysis mokytojas

12.

Jevgenija Bolut

logopedė

vyresnysis mokytojas

13.

Eglė Gilė

auklėtoja

mokytojas

14.

Natalija Naimovič

dir.pav.ūkio reikalams

 

15.

Natalija Naimovič

sandėlininkė

 

16.

Laimutė Stukaitė

sekretorė

 

17.

Genutė Gudelienė

skalbėja

 

18.

Genutė Gudelienė

skalbinių prižiūrėtoja

 

19.

Jelena Salmanovič

auklėtojos padėjėja

 

20.

Jelena Salmanovič

valytoja

 

21.

Virginija Novikova

virėja

 

22.

Virginija Novikova

pagalbinis darbininkas

 

23.

Tatjana Juršienė

sargas

 

24.

Anna Pitkevičienė

auklėtojos padėjėja

 

25.

Eugenija Radišauskaitė

sveikatos priež.special.

 

26.

Eugenija Radišauskaitė

dietistė

 

27.

Eugenija Radišauskaitė

sargas

 

28.

Virginija Trukanienė

auklėtojos padėjėja

 

29.

Virginija Trukanienė

valytoja

 

30.

Ona Varnaitienė

auklėtojos padėjėja

 

31.

Kęstutis Vitėnas

sargas

 

32.

Mantvidas Vitėnas

pastatų ir stat.priež.darb.

 

33.

Mantvidas Vitėnas

kiemsargis

 

34.

Jadvyga Petkevič

virėja