Kategorija: Projektinė veikla

Apkabinkime Žemę

Socialinis projektas taikai ir vienybei Žemėje

Tarptautinė iniciatyva ,,Šokis Žemei”

Kovo 20 diena yra Pasaulinė Žemės diena. Mūsų darželis dalyvauja tarptautinėje iniciatyvoje ,,Šokis žemei”.

Projektas ,,Apkabinkime žemę” – tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme veiksmas. Pirmą kartą šokis žemei buvo sušoktas akcijoje ,,Pažvelk Žemės akimis” 2016 metais Alytaus rotušės aikštėje, kurioje susirinko šio miesto pradinių klasių mokiniai. ,,Apkabinkime Žemę” komandą, šis projektas įkvėpė naujai iniciatyvai. Pasirinkta meno forma (šokis) puikiai suprantama įvairių tautų žmonėms, tai puikus būdas atkreipti žmonių dėmesį į gamtosaugines problemas.

,,Šokio žemei” tikslai:

 • Formuoti aplinkosaugines nuostatas ir gamtai palankų elgesį.

 • Ugdyti atsakomybę už savo veiksmus sąveikaujant su mus supančia aplinka ir žmonėmis.

 • Gilinti vaikų pasaulio vientisumo suvokimą, kad mes vienas su kitu esame daug glaudžiau susiję nei atrodo.

 • Formuoti kolektyviškumo įgūdžius.

 • Skatinti bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų, kolektyvų Lietuvoje ir užsienyje.

 • Skatinti atkreipti dėmesį į ekologines bei nykstančių gyvybės formų problemas bei ieškoti bendrų aplinkiosaugos sprendimo būdų.

,,Bitučių” ir ,,Drugelių” grupių vaikučiai kartu su meninio ugdymo pedagoge Renata Ciūniene išmoko šokį ir sušoko jį Žemės dienai. Tai dovana mūsų planetai. Su Lietuva kartu šoko Gruzija, Kroatija ir Islandija.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

Respublikinis projektas ,,Gamtos dovanos ir pažinimo džiaugsmas“

Mūsų mažieji ,,Varpelių“ grupės vaikučiai dalyvauja šiame projekte nuo š.m. kovo 1 iki birželio 1 dienos.

Nuo pirmųjų savo gyvenimo akimirkų mažas žmogutis pažįsta aplinką klausydamas, matydamas, liesdamas, ragaudamas – tai ilga, nenutrūkstanti pažinčių grandinė, kurios grandimis lengvai gali tapti grikio grūdas, druskos ar cukraus kristaliukai, tešlos ar molio gabalėlis, žolės stiebelis ar ant nosies nusileidusi ir staiga pradingusi snaigė.

Projekto tikslas – paskatinti pedagogus, dirbančius ankstyvojo amžiaus grupėse, dalintis gerąją patirtimi supažindinant šio amžiaus vaikus su gamta.

Projekto uždaviniai:

 • Pasitelkus didaktinius žaidimus bei kūrybą, skatinti vaikų domėjimąsi gamta.

 • Sudaryti sąlygas visiems vaikų sensomotoriniams įgūdžiams bei kalbiniams gebėjimams vystytis.

 • Padėti atsiskleisti vaikų kūrybiškumui.

 • Sudaryti sąlygas vaikams patirti džiugių akimirkų, susijusių su gamtos pažinimo procesu.

Įgyvendinant šį projektą sieksime patiems mažiausiems darželio ugdytiniams suteikti kuo daugiau džiaugsmo pažįstant gamtą ir jos dovanas mums.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė, auklėtoja Vilma Bitinienė

Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“

Ikimokyklinė „Drugelių“ ir priešmokyklinė „Bitučių“ grupės nuo spalio 1d. iki gegužės 1d. dalyvauja respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Projektas skirtas 5 – 6 metų vaikų regimojo suvokimo, erdvės ir laiko suvokimo lavinimui.

Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko , regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų, pirštų) judesius.

Pagrindinė projekto veiklos forma – žaidimai.

Projekto uždaviniai:

 • Plėsti laiko ir erdvės sąvokas.
 • Lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką.
 • Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.
 • Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“

Respublikinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinis švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“

Nuo 2016 balandžio 7 d. iki 2016 m. lapkričio 11 d. mūsų darželis dalyvavo Respublikiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologiniame švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“.

Tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę riedant per visą Lietuvą ilgiausiu moliūgų traukiniu.

Uždaviniai:

 • Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir šeima.
 • Efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą.
 • Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją.
 • Prisidėti prie žaliųjų ugdymo (si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese.
 • Skatinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Auklėtoja metodininkė Raminta Petrulionienė ir vyresnioji auklėtoja Angelė Stočkienė.