Apkabinkime Žemę

Socialinis projektas taikai ir vienybei Žemėje

Tarptautinė iniciatyva ,,Šokis Žemei”

Kovo 20 diena yra Pasaulinė Žemės diena. Mūsų darželis dalyvauja tarptautinėje iniciatyvoje ,,Šokis žemei”.

Projektas ,,Apkabinkime žemę” – tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme veiksmas. Pirmą kartą šokis žemei buvo sušoktas akcijoje ,,Pažvelk Žemės akimis” 2016 metais Alytaus rotušės aikštėje, kurioje susirinko šio miesto pradinių klasių mokiniai. ,,Apkabinkime Žemę” komandą, šis projektas įkvėpė naujai iniciatyvai. Pasirinkta meno forma (šokis) puikiai suprantama įvairių tautų žmonėms, tai puikus būdas atkreipti žmonių dėmesį į gamtosaugines problemas.

,,Šokio žemei” tikslai:

  • Formuoti aplinkosaugines nuostatas ir gamtai palankų elgesį.

  • Ugdyti atsakomybę už savo veiksmus sąveikaujant su mus supančia aplinka ir žmonėmis.

  • Gilinti vaikų pasaulio vientisumo suvokimą, kad mes vienas su kitu esame daug glaudžiau susiję nei atrodo.

  • Formuoti kolektyviškumo įgūdžius.

  • Skatinti bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų, kolektyvų Lietuvoje ir užsienyje.

  • Skatinti atkreipti dėmesį į ekologines bei nykstančių gyvybės formų problemas bei ieškoti bendrų aplinkiosaugos sprendimo būdų.

,,Bitučių” ir ,,Drugelių” grupių vaikučiai kartu su meninio ugdymo pedagoge Renata Ciūniene išmoko šokį ir sušoko jį Žemės dienai. Tai dovana mūsų planetai. Su Lietuva kartu šoko Gruzija, Kroatija ir Islandija.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė