Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita. Moksleivio krepšelio finansavimas Vilniaus m. ikimokyklinėse įstaigose.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita. Mokymo aplinkos finansavimas bendrojo lavinimo įstaigose.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita. Tėvų mokesčio surinkimas švietimo ugdymo įstaigose.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita. Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas).

2017 m. Programos sąmata. Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas).

2017 m. Programos sąmata. Mokinio krepšelio finansavimas ikimokykliniam ugdymui.

2017 m. Programos sąmata. Tėvų mokesčio surinkimas ugdymo įstaigose (BĮ).

2017 m. Programos sąmata. Ugdymo aplinkos finansavimas ikimokykliniam ugdymui.

2017 m. Programos sąmata. Tėvų mokesčio surinkimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Tėvų mokesčio surinkimas švietimo ugdymo įstaigose

II forma. Tėvų mokesčio surinkimas švietimo ugdymo įstaigose

Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas)

Ugdymo aplinkos finansavimas ikimokykliniam ugdymui

Moksleivio krepšelio finansavimas Vilniaus m. ikimokyklinėse įstaigose

2016 m. Programos sąmata. Moksleivio krepšelio finansavimas Vilniaus m. ikimokyklinėse įstaigose.

2016 m. Programos sąmata. Tėvų mokesčio surinkimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

2016 m. Programos sąmata. Ugdymo aplinkos finansavimas ikimokykliniam ugdymui.