Projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“

Respublikinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinis švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“

Nuo 2016 balandžio 7 d. iki 2016 m. lapkričio 11 d. mūsų darželis dalyvavo Respublikiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologiniame švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“.

Tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę riedant per visą Lietuvą ilgiausiu moliūgų traukiniu.

Uždaviniai:

  • Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir šeima.
  • Efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą.
  • Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją.
  • Prisidėti prie žaliųjų ugdymo (si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese.
  • Skatinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Auklėtoja metodininkė Raminta Petrulionienė ir vyresnioji auklėtoja Angelė Stočkienė.