Vilniaus metodinio ratelio ,,Neris” ikimokyklinio ugdymo įstaigų festivalis ,,Laiškas žemei 2018”, skirto Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

Kovo 20 d. yra švenčiama Pasaulinė Žemės diena . Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Šią dieną raginama prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi, kiekvieną dieną. Jau ikimokykliniame amžiuje ekologiniam, aplinkosauginiam ugdymui reikia skirti daug dėmesio, nes nuo mažų dienų išugdytos vaikų nuostatos lemia santykiams su gamta įpročius, kurie labia svarbūs ekologinės kultūros ugdymui (si). Vaikai mokosi žaisdami. Skatindami vaikus ieškoti, atrasti, kurti ir mylėti Žemę, susibūrėme bendrai veiklai ir dalinomės gerąją darbo patirtimi.

Festivalio tikslas – menine saviraiška pasveikinti Žemę su Pasauline Žemės diena.

Festivalio uždaviniai:

  • Plėtoti ugdytinių meninę kompetenciją ugdant kūrybiškumą, aktyvią, emocingą ir kultūrinei patirčiai atvirą vaiko asmenybę.

  • Sudaryti sąlygas saviraiškos, kūrybiškumo ugdymui (si) smalsumui, žingeidumui, ieškant, kuriant, atrandant.

  • Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias ugdant gamtojautą, globojant Žemę.

  • Skatinti Vilniaus metodinio ratelio ,,Neris” ikimokyklinio švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, skleidžiant metodines naujoves, dalinantis gerąja darbo patirtimi.

Tad kovo 20 dieną Emilija Trukanaitė, Rugilė Stašelytė, Karolina Kabišaitytė, Saulė Morozaitė, Tėja Taujenytė, Liepa Švanaitė kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Danute Jankovkaja, meninio ugdymo pedagoge Renata Ciuniene ir direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulioniene važiavo į festivalį ,,Laiškas žemei 2018”, kuris vyko Vilniaus lopšelyje – darželyje ,,Rūta” ir atliko Neringos Lapinskienės dainą ,,Marga dainelė”.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė