Autorius: www2454

Atvira veikla „Varpelių“ grupėje

Kovo 28 d. „Varpelių“ grupėje vyko atvira veikla „Judam, krutam“. Vaikai traukinuku keliavo į pievelę iškylauti. Iškilos metu susipažino su daržovėmis, „gamino“ salotas žaisdami pirštukų žaidimas „Kopūstėlis“. Netikėtai į svečius atkeliavo pelytė, kuri vaikučius išmokė virti košę žaidžiant l. l. d. „Grūdu, grūdu čiulkinėlį“ ir žaidimą „Vyru, vyru košę“. Toliau keliaudami vaikai įveikė kliūčių ruožą, žaidė judrų žaidimą „Katė ir pelės“, piešė, lipdė, štampavo. Vaikai džiaugėsi savo darbeliais ir pasiekimais.

Parengė vyr. auklėtoja Aušra Tamošiūnienė

Edukacinis projektas vaikams ,,Magiški kiaušiniai“

Tai unikalus projektas sukurtas tiems, kurie nori išvysti mažą stebuklą – skylančius kiaušinius ir išsiritančius mažus viščiukus. Projektas suteikia galimybę stebėti, kaip į pasaulį ateina nauja gyvybė.

Projekto tikslas – supažindinti ir parodyti, kaip iš atrodytų paprasto kiaušinio, kurį matome ir vartojame kasdien, išsirita nauja gyvybė.

Projektas mūsų darželyje vyko nuo kovo 19 iki kovo 23 dienos. Į darželį buvo atvežta visa reikalinga įranga sėkmingam viščiukų išsiritimui ir tolimesniam laikymui. Atvežti kiaušiniai pradėjo skilti iš viščiukai išsiperėjo kelių dienų bėgyje. Edukacinį rinkinį sudarė 7 skirtingų veislių kiaušiniai. Viščiukai buvo skirtingų spalvų ir dydžių, kad vaikams būtų įdomiau. Kiekvieną dieną vaikai kartu su auklėtojomis, bei tėveliais stebėjo viščiukų išsiritimą ir augimą.

Šis projektas – tai visa savaitė neišdildomų įspūdžių, mažų pūkuotų kamuoliukų draugijoje!

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

Veiksmo savaitė be patyčių 2018

Jau devintą kartą ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ kviečia kiekvieną mūsų nepritarti patyčioms ir jas stabdyti. Mūsų lopšelis-darželis taip pat dalyvavo veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ. Kaip ir kiekvieną dieną su vaikais kalbėjomės apie draugystę, ugdėme vaikų empatiją, gebėjimą ir norą padėti šalia esančiam žmogui. Juk labai svarbu, kad vaikai suvoktų, kad kiekvienas gali suteikti pagalbą draugui. Su vaikais aptarėme kas padeda išvengti konfliktų, pykčių, padeda bendrauti ir kurti gerą grupės atmosferą ir kelia džiugesį.

,,Drugelių“ grupės vaikai sukūrė dėlionę ,,Draugauti gera“. ,,Saulučių“ grupės vaikučiai keliavo ,,Draugystės takeliu“. ,,Bitučių“ grupės vaikai pagamino knygą skirtą savaitei be patyčių. ,,Varpelių“ grupės vaikučiai ‚,sukosi“ draugystės rateliu.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

Vilniaus metodinio ratelio ,,Neris” ikimokyklinio ugdymo įstaigų festivalis ,,Laiškas žemei 2018”, skirto Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

Kovo 20 d. yra švenčiama Pasaulinė Žemės diena . Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Šią dieną raginama prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi, kiekvieną dieną. Jau ikimokykliniame amžiuje ekologiniam, aplinkosauginiam ugdymui reikia skirti daug dėmesio, nes nuo mažų dienų išugdytos vaikų nuostatos lemia santykiams su gamta įpročius, kurie labia svarbūs ekologinės kultūros ugdymui (si). Vaikai mokosi žaisdami. Skatindami vaikus ieškoti, atrasti, kurti ir mylėti Žemę, susibūrėme bendrai veiklai ir dalinomės gerąją darbo patirtimi.

Festivalio tikslas – menine saviraiška pasveikinti Žemę su Pasauline Žemės diena.

Festivalio uždaviniai:

  • Plėtoti ugdytinių meninę kompetenciją ugdant kūrybiškumą, aktyvią, emocingą ir kultūrinei patirčiai atvirą vaiko asmenybę.

  • Sudaryti sąlygas saviraiškos, kūrybiškumo ugdymui (si) smalsumui, žingeidumui, ieškant, kuriant, atrandant.

  • Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias ugdant gamtojautą, globojant Žemę.

  • Skatinti Vilniaus metodinio ratelio ,,Neris” ikimokyklinio švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, skleidžiant metodines naujoves, dalinantis gerąja darbo patirtimi.

Tad kovo 20 dieną Emilija Trukanaitė, Rugilė Stašelytė, Karolina Kabišaitytė, Saulė Morozaitė, Tėja Taujenytė, Liepa Švanaitė kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Danute Jankovkaja, meninio ugdymo pedagoge Renata Ciuniene ir direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulioniene važiavo į festivalį ,,Laiškas žemei 2018”, kuris vyko Vilniaus lopšelyje – darželyje ,,Rūta” ir atliko Neringos Lapinskienės dainą ,,Marga dainelė”.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

Atvira veikla priešmokyklinėje ,,Bitučių“ grupėje

Kovo 14 d. priešmokyklinėje ,,Bitučių“ grupėje vyko atvira veikla pedagogams. Veiklos tema „Sėklų karalystėje“.
Veiklos tikslas – supažindinti vaikus su įvairiomis sėklomis (saulėgrąžomis, moliūgais, svogūnais, žirniais, pupelėmis) .
Veiklos uždaviniai:

  • Atlikdami užduotis grupelėse, gebės išklausyti kitą nuomonę, derins veiksmus, kartu sieks numatyto tikslo.
  • Atlikę tyrimus gebės padaryti išvadas.
  • Lygindami sėklas gebės sugrupuoti jas pagal nurodytus požymius.

Vaikai veikloje iš duoto pedagogės krepšelio traukė ir vardino įvairias sėklas, jas skaičiavo, rikiavo pagal dydį, spalvą. Susiskirstę į 5 komandas skaičiavo tik tos komandos sėklas ir jas pavaizdavo diagramoje. Vaikai aiškinosi, ko reikia, kad sėklos išdygtų, daigino skirtingų spalvų servetėlėse įvairias sėklas: saulėgrąžas, pupeles, moliūgus, darė išvadas. dainavo dainelę „Lietučio pasaka“. Veiklos pabaigoje vaikai sodino įvairias sėklas, puošė sėklomis plastmasinius kiaušinius. Veiklą stebėję pedagogai buvo sužavėti vaikų kūrybiškumu, iniciatyva ir draugiškumu.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Kaziuko mugė

Lopšelyje – daželyje ,,Naminukas“ šurmuliavo Kaziuko mugė. Vaikai jai ruošėsi iš anksto: gamino verbas, atvirukus, pinigines, dėžutes, krepšelius, lipdė iš modelino įvairius gaminius, mokėsi šokti šokį „Kiškelis bebėgdams“. Mugės metu ne tik vaikai bet ir jų tėveliai pirko įvairius gaminius, šoko, dalinosi mugės įspūdžiais.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

Vasario 16 –osios šventė ,,Ant Šimtmečio tako“

Vasario 16 –oji, tai valstybinė šventė, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šią dieną visi pasipuošę ir šventiškai nusiteikę susirinkome į salę švęsti mūsų gimtinės Lietuvos gimtadienio. Visi giedojome Lietuvos himną, žiūrėjome filmuką apie Lietuvos simbolius. Tai pat vaikai pamatė vaizdinę medžiagą apie Lietuvos regionus, įžymias Lietuvos vietas, Lietuvos pilis, tautinius rūbus. Visi drauge šokome ir dainavome, skyrėme eiles Lietuvai. Emos tėvelis vaizdžiai ir įdomiai papasakojo Lietuvos istoriją.

Iš anksto visi ruošėmės Lietuvos 100. Dėkojame visiems, kas prisijungė prie mūsų darželio projekto ir numezgė geltonos, žalios ir raudonos spalvos juostas, kuriomis papuošėme darželio medžius. Labai Jums ačiū…

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

Edukacinė veikla ,,Po stiklu“

Vasario 12 dieną vaikai galėjo iš arčiau susipažinti su keliaujančia egzotinių gyvūnų ekspozicija: su milžiniškomis sraigėmis iš Afrikos, driežais, varlytėmis bei kitais gyvūnais. Edukacinės veiklos metu vaikai ne tik pamatė kas gyvena po stiklu, lietė gyvūnus, bet ir sužinojo kuo jie maitinasi, kaip keliauja, kodėl vieni gyvena kartu, o kiti pavieniui. Diskutavo kodėl reikia saugoti gyvūnus, kodėl kiekvienas gyvūnas yra svarbus. Visi šie gyvūnai į mūsų darželį atkeliavo iš Palangos zoologijos sodo.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

LIETUVOS 100-tis !

Vasario 16-oji ypatinga šventė darželio pedagogams ir ugdytiniams. Šiai šventei „Varpelių“ grupės vaikučiai ir auklėtojos pradėjo ruoštis iš anksto. Vaikai su auklėtojomis gamino ženkliukus, simbolizuojančius Lietuvos trispalvę, spalvino, aplikavo širdelėmis Lietuvos žemėlapį, klijavo Lietuvos trispalvę. O taip pat skambant lietuvių liaudies muzikai dainavo, šoko, žaidė įvairius liaudies žaidimus.

Parengė ,,Varpelių“ grupės vyr. auklėtoja Aušra Tamošiūnienė