LIETUVOS 100-tis !

Vasario 16-oji ypatinga šventė darželio pedagogams ir ugdytiniams. Šiai šventei „Varpelių“ grupės vaikučiai ir auklėtojos pradėjo ruoštis iš anksto. Vaikai su auklėtojomis gamino ženkliukus, simbolizuojančius Lietuvos trispalvę, spalvino, aplikavo širdelėmis Lietuvos žemėlapį, klijavo Lietuvos trispalvę. O taip pat skambant lietuvių liaudies muzikai dainavo, šoko, žaidė įvairius liaudies žaidimus.

Parengė ,,Varpelių“ grupės vyr. auklėtoja Aušra Tamošiūnienė