Žaliosios lysvės

Darželio kieme įsirengėme mini žaliąjį daržą. Tai mūsų žaliųjų palangių tęstinumas, kai pavasarį augintus daigelius perkėlėme į lysves. Už lysves dėkojame Miglės ir Vytauto mamytei Justinai. Vaikai padedami auklėtojų sodino, prižiūri, o vėliau valgys pačių išaugintas daržoves, gers žolelių arbatas, o prieskonius darželio virėjos panaudos maisto ruošime. Auginant žaliąsias lysves išryškėjo bendruomeniškumo jausmas, kai vaikai prižiūri ne tik savo lysvę, bet ir palaisto draugų augančias gėrybes. Natūraliai domintis gamta skatinamas vaikų rūpinimasis viskuo, kas gyva, ugdomas poelgių ir veiksmų atsakingumas. Gamtosauginis ekologinis vaikų ugdymas prasideda ankstyvojoje vaikystėje, o išugdytos teisingos nuostatos gamtos atžvilgiu išlieka visą gyvenimą.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė