Keramikos būrelis

Tikslas – kūrybiškumo ugdymas. Vaikai skatinami stebėti aplinkui esančias formas, spalvas, ir jų derinius. Ir ne tik atkartoti matytas formas, bet ir sukurti savo, fantazuoti.

Keramikos būrelio veikla: būrelio užsiėmimai vyksta pagal iš anksto sudarytą programą. Kiekvienos pamokėlės metu vaikai pagal temą lipdo darbelius iš molio. Pamokėlės metu vaikai skatinami lipdyti savarankiškai, išbandyti įvairius lipdymo būdus, visada pabaigti pradėtą darbelį. Kartą per porą mėnesių duodama laisva tema, kad tai ką jau išmoko, jie panaudotų įgyvendindami savo sumanymą. Išdžiūvusius ir išdegtus krosnelėje darbelius vaikai spalvina, ir parsineša namo.

Būrelis vyksta:

  • Ketvirtadieniais 15.10 – 15.55 (1 pogrupis)

                           16.10 – 16.55 (2 pogrupis)

Pamokėlės trukmė:

  • vyresniųjų pogrupis – 45 min.,

  • mažesniųjų pogrupis – 35 min.

Pamokėles veda mokytoja keramikė Aušra Laurinavičienė. Tel. nr. 861211738