Išleistuvių šventė priešmokyklinėje „Bitučių“ grupėje

Gegužės mėn. 18 d. darželyje įvyko priešmokyklinės „ Bitučių“ grupės išleistuvių šventė. Vaikai prisiminė džiaugsmingus metus praleistus darželyje, padėkojo šeimos nariams ir darželio darbuotojams už rūpestį ir šilumą. Šventės pradžioje vaikai vaidino vaidinimą „ Pabėgusios raidės“, skambėjo dainelė „Vabalų abėcėlė“, šoko ratelį „Šokinėkit berniukai, šokinėkit mergaitės“. Vaikai dėkojo savo mamytėms, tėveliams, močiutėms – deklamavo jiems eilėraščius, dainavo dainas „Mamai“ ir ,,Ąžuolai žaliuos“, šoko šokį „Prietemėlis“. Priešmokyklinukus pasveikino darželio direktorė Zina Piesliakienė ir kartu su pedagoge Danute įteikė ugdytiniams pasiekimų aplankus, diplomus, atminimo knygas. Šventę vainikavo balionų paleidimas į dangų su vaikų svajonėmis.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja