Kovo 11 – osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė

Kovo 10 d. darželyje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė. Joje dalyvavo visos darželio grupės.

Šventės tikslas – linksmai švęsti Kovo 11 – ąją, suteikti vaikams žinių kuo svarbi yra ši diena.

Šventės uždaviniai:

  • Prisiminti Lietuvos simbolius.

  • Deklamuoti eilėraščius, šokti ratelius, dainuoti dainas skirtas Lietuvai.

  • Turtinti žodyną, pasidalinti gera nuotaika.

Visų grupių vaikai prieš šventę piešė piešinius, mokėsi Tautišką giesmę, eilėraščius, šokius ir dainas skirtas Lietuvai. Šventės metu „Varpelių “grupės vaikai šoko ratelį „Mes vaikučiai“, dainavo dainelę „Linksmas ratukas“. „Saulučių“ grupės vaikai deklamavo eilėraštį „Motulė“, šoko šokį „Ratelis“, dainavo dainelę „Lietuva“. „Drugelių“ grupės vaikai šoko šokį „Pučia vėjas“, Indrė su Rugile deklamavo eilėraštį „Laimė lėmė“, dainavo dainelę „Mano Tėviškė“. „Bitučių“ grupės vaikai dainavo dainelę „Yra šioj žemėj vieta“, Karolina deklamavo eilėraštį „Tu mano gimtinė“, vaikai šoko šokius „Prietemėli“, “Oira“. Šventę vainikavo daina „Žemė Lietuvos“.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja